• Za vyzdvihnutie zabudnutej/stratenej veci je zodpovedný výhradne daný žiak. Všetky nájdené veci v škole sú sústredené v zbernom boxe vo výklenku pri jedálni. Žiak si môže svoju stratenú vec (desiatnik, úbor, oblečenie, obuv...) pohľadať v tomto boxe v priebehu mesiaca. V priehbehu prvého týždňa nového mesiaca je zberná nádoba vyprázdnená a nájdené veci z minulého mesiaca sú vložené do kontajnera Ekocharity, ktorý je umiestnený na školskom dvore oproti ŠKD.

      

      

      

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“