Navigácia

Partners

Navigácia

  • Svätá omša v kaplnke!

   Utorok 26.5. 7.30

   Kaplnka Kráľovnej rodiny

  • myslíme a modlíme ... 18.-20.5. ...

  • Deň rodiny 7. júna 2015

  • Voľby zástupcu rodičov gymnázia do rady školy

   Vážení rodičia štutedentov gymnázia,

   vzhľadom ku skutočnosti, že pani Jane Staškovej zaniká členstvo v rade školy, v stredu 3. júna 2015 v rámci rodičovského stretnutia prebehnú voľby zástupcu rodičov gymnázia do rady školy. Viac info v prílohe. Ďakujem. daniel masarovič

  • Nanebovstúpenie Pána

   V štvrtok 14. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorí spoločne oslávime ako spoločenstvo účasťou na svätej omši - o 9.00 žiaci 8.-9.roč. ZŠ a študenti gymnázia, o 11.00 žiaci 1.-7.roč. ZŠ. Vyučovanie je v daný deň upravené nasledovne: žiaci 1.-7.ročníka končia po sv.omši, teda cca. o 12.00 (vyučovanie podľa rozvrhu prebieha 1.-3.vyučovaciu hodinu), žiaci 8.-9.ročníka končia po 5. vyučovacej hodine a študenti gymnázia končia po 6. vyučovacej hodine, ktorá výnimočne prebieha v čase 12.40 - 13.25. 

  • Hlasovanie o najkrajšieho maskota Dňa Zeme

   Ctení zelenáči,

   vyhlasujeme hlasovanie o najkrajšieho maskota Dňa Zeme, ktorý sa stane zároveň maskotom školského Dňa Zeme na celý nasledujúci školský rok. Vyberať budeme zo siedmych originálnych a unikátnych maskotov, ktoré vyrobili v rámci aktivít k Dňu Zeme triedy II. stupňa školy. Hlasovanie bude prebiehať v týždni od 11. mája do 15. mája 2015 a hlasovať môžu žiaci II. stupňa školy, gymnázia a tiež všetci učiteľia a ostatní zamestnanci školy.  Hlasovacie lístky pre žiakov obdržia tiredni učitelia a pre zamestnancov školy budú k dispozícii v zborovni 2.stupňa. Pripojiť k hlasovaniu sa môžu aj rodičia, ktorí si hlasovací lístok môžu vyzdvihnúť na vrátnici. Každý môže hlasovať len jeden krát. Hlasuje sa jednoduchým spôsobom - na hlasovacom lístku krížikom k príslušnému maskotovi vyznačím svoj hlas. Vyplnený hlasovací lístok je potrebné vhodiť do špeciálnej zelenáčskej urny, ktorá bude k dispozícii vedľa vystavených maskotov na chodbe pri zborovni. Tak hor sa zelenáči do hlasovania!!! :-)

  • Zelenáč finišuje ...

   ... poslednou 5. disciplínou - zberom tetrapakov! :-)

   Zelenac_-_zber_tetrapakov.pdf

  • Výstava o veľkom mužovi pátrovi Mansvétovi

   Pozývame všetkých na výstavu o pátrovi Mansvétovi Olšovskom, ktorá sa uskutoční v priestoroch školy v termíne 24.4. - 30.6.2015. Františkánsky kňaz páter Jozef Mansvet Olšovský bol jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila úroveň vzdelanosti, kultúry a duchovnosti v Malackách a na Slovensku v 20. storočí. V roku 1927 sa významnou mierou zaslúžil o vznik pôvodného cirkevného gymnázia v Malackách. Bol gvardiánom viacerých františkánskych kláštorov, hlavným predstaveným rehole na Slovensku (provinciál), profesorom, spisovateľom, ako aj rešpektovaným administrátorom a organizátorom. Za jeho zásluhy mu bolo v roku 1933 udelené čestné občianstvo mesta Malacky. Výstava sa v Roku zasväteného života koná pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia (26. apríla 1935) ako prejav uznania a vďaky za vznešené dielo, ktoré nám P. Mansvét zanechal.

  • Malacké brko 2015

   Drahí naši študenti z kategórie umelcov, :-)

   oznamujeme Vám, že bol vyhlásený ďalší ročník literárnej súťaže Malacké brko.

   Pán primátor stanovil v tomto roku tieto témy:
   Próza: Povolanie snov
   Poézia: Večná téma

  • Študentská konferencia 2.ročník

   Milí študenti, uchádzači o štúdium, priatelia,

   pozývame Vás na 2. ročník Študentskej konferencie, ktorá sa uskutoční 5. mája 2015 v spoločenskej miestnosti školy.

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
   Kláštorné nám. 1 , 901 01 Malacky
   www.csmalacky.sk
  • 034 772 38 03