Navigácia

Partners

Navigácia

  • Čitateľský oriešok

   Zapojili sme sa do čitateľsko - výtvarnej súťaže "Čitateľský oriešok" pre 2. až 4. ročník ZŠ. Podporiť zúčastnených môžeme hlasovaním cez Facebook - pozri na linky v spodnej časti stránky  http://www.skolskyportal.sk/citatelsky-oriesok-finalisti

  • Svätá omša 24.2. - pôstna pozvánka pre Teba!

   Svätá omša

   Kaplnka 7.30

  • „Posilnite si srdcia“ - Pôstna adorácia

   Milí študenti, žiaci, kolegyne a kolegovia! Výzva apoštola Jakuba „Posilnite si srdcia“ (Jak 5, 8) je ústrednou myšlienkou tohtoročného posolstva Svätého Otca Františka na obdobie Veľkého pôstu. Poukazuje v ňom na globalizáciu ľahostajnosti a uzatváranie sa pred blížnymi. Ako kresťanské spoločenstvo, ale aj ako jednotlivci, sme pozvaní prekonávať tieto slabosti s Božou pomocou a s pomocou tak putujúcej ako aj oslávenej Cikvi v nebi. Pápež nás povzbudzuje nielen k skutkom milosrdenstva, ale aj k spoločnej modlitbe: "Drahí bratia a sestry, v tomto štyridsaťdňovom pôste sa chcem spolu s vami modliť takto: „Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca“ (prosba z Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu). Potom budeme mať silné a milosrdné srdce; bdelé a veľkodušné, ktoré sa nedá uzavrieť do seba, ani strhnúť závratom z globalizácie ľahostajnosti." Nech sú nám tieto slová povzbudením, aby sme si v pôstnom období častejšie nachádzali čas na súkromnú modlitbu v našej školskej kaplnke. Zároveň Vás pozývam do kaplnky na spoločnú PÔSTNU ADORÁCIU vo štvrtky pôstneho obdobia od 14:00 do 15:00 hod. (19.2. adorácia Oltárnej sviatosti; 26.2. adorácia kríža; 12.3. adorácia Oltárnej sviatosti; 19.3. adorácia Oltárnej sviatosti; 26.3. adorácia Oltárnej sviatosti)

  • Siedme prikázanie....?

   S poľutovaním konštatujeme, že od novembra sa z učebne informatiky stratili 4 ks čierne priľnavé podložky na myš a dve myši....

  • Brigáda pre študentov

   Milí naši študenti,

   pokiaľ hľadáte brigádu, nasledujúca ponuka je určená pre Vás:

   Firma Ecopark Malacky s.r.o.

   Jednoduchá manuálna práca - separovanie odpadu

  • Otvorená platforma s Richardom Vašečkom

   Ctení naši študenti - gymnazisti,

   pozývame Vás na ďalšie pokračovanie projektu "Otvorená plaforma" s poslancom NR SR (civilne učiteľom z cirkevného gymnázia zo Žiliny) p. Richardom Vašečkom. Príde k nám so svojím inšpirujúcim projektom "Nemaj v paži", ktorého zámerom je povzbudiť mladých ľudí k záujmu o verejné veci a o dianie v našej spoločnosti. Viac na http://www.nemajvpazi.sk/.   ŠTVRTOK 5.2. 8.00 v spoločenskej miestnosti (1.-2.vyuč.hodka)

  • MATURANTI POZOR!!!

   Prosím všetkých maturantov, aby si skontrolovali zoznam maturitných predmetov a nahlásili prípadné chyby p.p. Norisovej. Zoznamy sú na nástenke na prvom poschodí pri dievčenských toaletách.

  • 100 rokov organizovaného športu v Malackách

  • Zelenáč - nový veľký EKO-program školy!

  • Multipredmetové projekty 1. a 3. ročník gym.

   Termín odovzdania textovej časti projektu je pre oba ročníky: 15. 1. 2015, ak neprišlo ku dohode s učiteľmi inak.

   RESUME treba odovzdať vytlačené učiteľovi pre cudzí jazyk, v ktorom ste pokročilí.

   Viac pozri ...tu

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
   Kláštorné nám. 1 , 901 01 Malacky
   www.csmalacky.sk
  • 034 772 38 03