Navigácia

Partners

Navigácia

  • Opravný termín maturitnej skúšky

   Opravná maturitná skúška z anglického jazyka sa bude konať v Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, Bratislava dňa 4. septembra 2015.

  • Prosba o podporu projektu

  • Riaditeľské voľno

   Vážení rodičia, žiaci a študenti, 

   oznamujem Vám, že z organizačného dôvodu slávnostného ukončenia školského roku udeľujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov SpŠ, a to v utorok 30.6.2015. Školský rok sa končí v pondelok 29.6. na sviatok Petra a Pavla, okrem odovzdávania koncoročných vysvedčení sa zúčastníme aj spoločného slávenia ďakovnej svätej omše, a to I.stupeň o 8.00 a II. a III.st. o 9.15. Program končí cca o 10.30 hod. Daniel Masarovič, riaditeľ

  • Svätá omša v kaplnke!

   Utorok 23.06. 7.30

   Kaplnka Kráľovnej rodiny

  • Dopravné

   Vážení rodičia,

   oznamujeme Vám, že dopravné za mesiace apríl - jún 2015 sa bude vyplácať v termíne 22. - 26. júna 2015 v čase úradných hodín (7.30 - 15.30) na sekretariáte školy.

  • Myš utiekla, ale našla si náhradu...

   Bude veľmi vítané ak žiak, ktorý si zamenil svoju zalepenú špinavú myš za školskú na pc4 v informatike, dá veci do pôvodného stavu.... :(

  • ISIC-ári POZOR

   Platnosť v čipe preukazu ISIC na účely dopravy končí 30.6.2015. Ak chcete cestovať so zľavou aj cez prázdniny, musíte si predĺžiť platnosť. Informácie, ako treba postupovať, nájdete na nástenke na prvom poschodí, alebo sa môžete spýtať p.p. Norisovej

  • Súťaž k Národnému pochodu za život

   http://pochodzazivot.sk/wp-content/uploads/2015/05/sutaz_plagat.pdf?utm_campaign=05-21-6-7-skoly&utm_medium=email&utm_source=eDirect

  • Výstava o veľkom mužovi pátrovi Mansvétovi

   Pozývame všetkých na výstavu o pátrovi Mansvétovi Olšovskom, ktorá sa uskutoční v priestoroch školy v termíne 24.4. - 30.6.2015. Františkánsky kňaz páter Jozef Mansvet Olšovský bol jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila úroveň vzdelanosti, kultúry a duchovnosti v Malackách a na Slovensku v 20. storočí. V roku 1927 sa významnou mierou zaslúžil o vznik pôvodného cirkevného gymnázia v Malackách. Bol gvardiánom viacerých františkánskych kláštorov, hlavným predstaveným rehole na Slovensku (provinciál), profesorom, spisovateľom, ako aj rešpektovaným administrátorom a organizátorom. Za jeho zásluhy mu bolo v roku 1933 udelené čestné občianstvo mesta Malacky. Výstava sa v Roku zasväteného života koná pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia (26. apríla 1935) ako prejav uznania a vďaky za vznešené dielo, ktoré nám P. Mansvét zanechal.

  • Eucharistia - symbol a skutok lásky

   V štvrtok 4. júna je prikázaný sviatok Božieho tela, ktorí spoločne oslávime ako spoločenstvo účasťou na svätej omši - o 9.00 žiaci 8.-9.roč. ZŠ a študenti gymnázia, o 11.00 žiaci 1.-7.roč. ZŠ. Vyučovanie je v daný deň upravené nasledovne: žiaci 1.-7.ročníka končia po sv.omši, teda cca. o 12.00 (vyučovanie podľa rozvrhu prebieha 1.-3.vyučovaciu hodinu), žiaci 8.-9.ročníka končia po 5. vyučovacej hodine a študenti gymnázia končia po 6. vyučovacej hodine, ktorá výnimočne prebieha v čase 12.40 - 13.25. Prijmime spoločne účasť na slávnosti lásky Boha k človeku, v ktorej nám dáva silu Ducha Svätého pre život.

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
   Kláštorné nám. 1 , 901 01 Malacky
   www.csmalacky.sk
  • 034 772 38 03